جبهه و جنگ
توسط : mansoor43

قدر این بنیان مرصوصی که در وحی است بدان

نکته ها دارد بیا با جـان بدان  با جــان بخــوان  

استـواری گر کنـی در راه دیـــن  با صبر و حلم

 نصرت آید بهر دین  هم دوستــــی  با عرشیان

فی البداهه:منصور مقدم 4/7/1395 

يکشنبه 4/7/1395 - 15:48
پسندیدم 0
UserName