وفای به عهد و نماز
توسط : mansoor43

آنکه دارد صحبتــی با کــــردگارش در نمـاز

اهل عهد و است وفا دور کند از حرص وآز 

عهد بسته با درستــی کار نیکـــو هـــر زمان

رحمت حق را بجـــوید از کــریم  چاره ساز

فی البداهه: منصور مقدم 18/6/1395  

پنج شنبه 18/6/1395 - 11:13
پسندیدم 0
UserName