آزادگان
توسط : mansoor43

چــون حسین است ســــرور آزادگان

سرفرازند چـون حسین در هر زمان

سوخت شمـــع جانشان حصـــــر عدو

سرفرازان آمدند ازبند دشمن مخلصان 

فی البداهه : منصور مقدم  26/5/1395 

 

 

سه شنبه 26/5/1395 - 12:20
پسندیدم 0
UserName