نماز قبول
توسط : mansoor43

ای بسا اهل نمازی کو به راه آن رجیم      

  گرچه در ظاهر بخواهد از صراط مستقیم

آن نمازی کو قبــــول است از دل است        

 قـــل والله احد خواند وربش هـــم رحیـــم .

فی البداهه منصور مقدم  

دوشنبه 18/5/1395 - 11:59
پسندیدم 0
UserName