به دار آویختند عاشقی را
توسط : tavabam

 

 

بنام خدایی كه عاشقان را آفرید 

در شهر دیدم صحنه ای را

به دار آویختند عاشقی را

من اگر چنین بوده ام

كه تنها همین بوده ام

من اگر چنین بوده ام

كه تنها همین بوده ام

و اگر چراغِ راه دلی بوده ام

كه آنهم بسی بی انتها بوده ام

جایتان بدون من، امن است دیگر بعد از این

پس بدین گونه بمانید و بمانید در امان

****************************

قولی داده بوده ام برگشت ناپذیر

دلی داده بوده ام چون دل پذیر

حسی داده بوده ام وصف پذیر

و اكنون جانی می دهم فنا ناپذیر

این شعر كوزه گونه ام را نیز

از خشتِ رُس تن این حقیر بپذیر

*********************

بنده کوچک خدا؛ داریوش دوسرانی

  http://tavabam.tebyan.net

 

 

چهارشنبه 13/5/1395 - 16:56
پسندیدم 0
UserName