خشوع
توسط : mansoor43

چوسنگین است نمازت این بدان جان     

خشوع در دل نـــداری سجـده رحمان

تکبر،غروت بشکن وغفلت فــروریز      

به دل سجـده نما  صـد شکــر  یزدان

فی البداهه : منصور مقدم 23/4/1395 

چهارشنبه 23/4/1395 - 11:59
پسندیدم 0
UserName