آب و هوا
توسط : mansoor43

 اگـر آب وهـــوا بد ،نی توان زیست

اگرهم قحط آب است بی سبب نیست 

 یقین بدصرفه جوئــی کـــرده انسان  

هــــوا آلـــوده گشته  خاک ابـــریست  

فی البداهه :منصور مقدم 9/3/1395 

يکشنبه 9/3/1395 - 10:17
پسندیدم 0
UserName