گرما
توسط : mansoor43

 چو گــرما رو نماید باغ گلشن

نما عــــزم سفر ییلاق و خرمن

گذر کن باغ وباستانی دل انگیز 

نما گردش جهانی کوی و برزن

فی البداهه: منصور مقدم 4/3/1395 

سه شنبه 4/3/1395 - 13:17
پسندیدم 0
UserName