خاطره
توسط : mansoor43

سلام

برای تمام معلمان خوبم اگر زنده هستند سلامتی آرزومندم و اگر از دنیا دستشان کوتاه است خدا با انبیا ء و اولیاء محشورشان سازد.

خاطره

یک روز معلم کلاس پنجم مرا در کوجه دید

دیدن همان و صبح سر کلاس ریاضی  اسم مرا صدا زد و گفت  این مسائل را حل کن بلد نبوده  همین مسئله سبب شد بشدت مرا تبیه کند . چندی پیش معلم کلاس پنجمم را دیدم . خواستم دستش را ببوسم اجازه نداد

پرسید چه کار می کنمی گفتم دبیرم . بسیار خوشحال شد مرا بوسید و رفت . 

نزدیک به سه ده  درس و تدریس و خاطرات تلخ و شیرین . یرای تمام معلمان خوب کشورم آرزوی سلامت و طول عمر با عزت دارم .

 معلم مشعـــــــل عمــــل  الهی

معلم  ماه  خورشید  ســــــرائی

توئی سرچشمه ی مهر و محبت

دل  آزرده ام  را  ده  راهــــائی

فی البداهه: منصور مقدم  12/2/1395

يکشنبه 12/2/1395 - 17:43
پسندیدم 0
UserName