سوتی های سفر به ماه
توسط : majid4mi

سوتی!

سوتی-جمع-نشدنی!بخشی از مستند فاکس

ویدئو۱ مربوط به ماموریت Apollo ۱۶ است که در اولین پیاده روی به Stone Mountain و در ۲۱ آوریل و در فاصله یک کیلومتری غرب نقطه فرود انجام شد.

ویدئو۲ مربوط به فردای آن روز است که در ۴ کیلومتری جنوب نقطه فرود انجام شد.

با مقایسه فیلم ها متوجه میشویم که صخره های موجود دقیقا یکسان هستند! اگر ماموریت ها در دو منطقه مختلف انجام شده باشد چگونه میتوان این موضوع را توضیح داد؟ …

http://www.aparat.com/v/dpB3N

شنبه 21/1/1395 - 10:30
پسندیدم 0
UserName