شکوفه
توسط : mansoor43

مژده بشنو از شکوفه مژده از فصل بهار

فصل روئیدن رسیده شاد باشید هر دیار

فصل بیداری رسیده بهر  بودن نو به نو

موسم گل آمده   شوقی رسیده مرغزار

فی البداهه: منصور مقدم 22/12/1394

شنبه 22/12/1394 - 18:12
پسندیدم 0
UserName