پرستار
توسط : mansoor43

 مرحم زحم دل بیمار چون گل بر قرار

هر پرستاری که داردعلم ودارد پشتکار  

روز و شب در فکـــــــــر بهبود مریض  

زحمتش  در راه حـق  و همتش ولاتبار

فی البداهه : منصور مقدم 25/11/1394 

يکشنبه 25/11/1394 - 20:18
پسندیدم 0
UserName