جشن بهمن
توسط : mansoor43

 بار دیگر نوبهاری با صفا از ره رسید

ماه بهمن گل  به بارآمد وشدفصل  نوید 

خون پاک شــاهدان روز رزم با دشمنان

مژد داد از همدلی  جنش گلی آمد سعید

فی البداهه: منصور مقدم 21/11/1394 

 

 

چهارشنبه 21/11/1394 - 16:13
پسندیدم 0
UserName