اجدادرسول الله 632

 

تقسیم غنائم حنین

  پـس از آزادى اسـیـران «هوازن » یا پیش از آن , تقسیم غنائم حنین و اموال «هوازن »پیش آمد, مردم به رسول خدا(ص ) هجوم آوردند و گفتند: اى رسول خدا! غنیمتها وشتران و گوسفندان را قسمت فرما, و چنان اطراف رسول خدا را احاطه كردند كه ناچاربه درختى تكیه داد و عبا از دوش وى ربـوده شد پس فرمود: «اى مردم ! عباى مرا پس بدهید, به خدا قسم كه اگر شما را به شماره درخـتـان «تهامه » گوسفند وشتر باشد, همه رابر شما قسمت مى كنم و در من بخلى وترسى و دروغـى نـخـواهید یافت » سپس پهلوى شترایستاد و پاره اى كرك از كوهان شتر میان دو انگشت خـود بـرگـرفـت و آن را بلند كرد وگفت : «اى مردم ! به خدا قسم كه از غنائم شما و از این پاره كـرك جـز خـمـس آن حـقى ندارم و خمس هم به شما داده مى شود, پس حتى نخ و سوزن را هم بیاورید كه خیانت درغنیمت , روز قیامت براى خیانتكار ننگ و آتش و بدنامى است ». بعضى این گفتار را شنیدند و پذیرفتند و آنچه در نزدشان از غنائم بود, اگر چه چندان ارزشى هم نداشت آن را در میان غنائم انداختند «1». رسـول خـدا (ص ), در تـقـسیم غنائم «حنین » از «مؤلفة قلوبهم » یعنى : «دلجویى شدگان » شـروع كـرد و هـر چـنـد مشرك یا منافق یا مردد میان كفر و ایمان بودند, به آنان سهمهاى كلان مرحمت فرمود «2».

نـوشـتـه اند كه رسول خدا(ص ) تمام این بخششها را از خمس غنائم داد, سپس «زیدبن ثابت » را فـرمـود تا مردم را سرشمارى كند و غنائم را نیز حساب كند بعد آنها راتقسیم فرمود, به هر مردى چـهـارشـتـر و چهل گوسفند رسید و هر كس اسبى داشت دوازده شتر و صد و بیست گوسفند گرفت «3».

  

..............................

 

1- سیره ابن هشام , ج 4/135.


2-
اسـامـى مـشروح كسانى كه غنیمت دریافت داشتند در كتاب تاریخ پیامبر اسلام (ص ), ص


3-
طبقات ابن سعد, ج 2/153, امتاع الاسماع , ج 1/425 ـ 426. 

سه شنبه 6/11/1394 - 13:45
پسندیدم 0
UserName