اجدادرسول الله 631

 

اسلام مالك بن عوف نصرى

  نـوشـتـه اند كه رسول خدا(ص ) از فرستادگان «هوازن » پرسید كه «مالك بن عوف »كجاست ؟ گـفـتـند: در طائف با قبیله «ثقیف » است فرمود: «به او بگویید كه اگر مسلمان نزد من بیاید, اموال و كسان او را به او پس مى دهم و صد شتر هم به اومى بخشم ». «مـالـك » هـم پنهان از «بنى ثقیف » شبانه از میان آنها گریخت و نزد رسول خدا آمدو اموال و كـسـان خود را گرفت و صد شتر هم جایزه دریافت داشت و اسلام آورد, آنگاه در مقابل «ثقیف » ایستاد و كار را بر آنان تنگ كرد.

 

سه شنبه 6/11/1394 - 13:29
پسندیدم 0
UserName