اجدادرسول الله 628

 

غزوه طائف

  شـوال سـال هـشتم : رسول خدا(ص ) پس از فراغت از كار «حنین » از راه «نخله یمانیه » كه در سرزمین «لیه » واقع است به قصد طائف رهسپار شد و در سر منزل آخرمسجدى بنا كرد و در آن جـا نـماز خواند و در «لیه » برج «مالك بن عوف » را در هم كوبید و نزدیك طائف فرود آمد و در آن جـا اردو زد مسلمانان با تیرباران دشمن مواجه گشتند و با این كه بیست روز اهل طائف را در مـحاصره داشتند, نتوانستند وارد شهر شوندو آن جا را فتح كنند در این غزوه جمعى از مسلمانان به شهادت رسیدند.

 

سه شنبه 6/11/1394 - 13:22
پسندیدم 0
UserName