عید غدیر 391

 

مدارک و اسنادو راویان این قصیده از اهل سنت عبارتند از:پیامبر گرامى، به من وصیت نمود و مرا براى امتش اختیار كرد و به حكمم رضایت داد، و آن ولایتیكه بر شما داشت، در روز غدیر خم براى من لازم شمرد13 - ابن كثیر شامى "درگذشته 774 ه.ق" - كه شرح احوالش در ج 1 ص 2.4 و 2.5 ترجمه الغدیر گذشت - پنج بیت قصیده را در ج 8 ص 8تاریخ خود "البدایه و النهایه" از ابى بكر بن درید، از دماد، از ابى عبیده نقل كرده است.

 

سه شنبه 6/11/1394 - 11:48
پسندیدم 0
UserName