عید غدیر 390

 

مدارک و اسناد

 

و راویان این قصیده از اهل سنت عبارتند از:

 

پیامبر گرامى، به من وصیت نمود و مرا براى امتش اختیار كرد و به حكمم رضایت داد، و آن ولایتیكه بر شما داشت، در روز غدیر خم براى من لازم شمرد

 12- جمال الدین محمد بن یوسف زرندى "درگذشته چند سالى بعد از 75. ه.ق" قصیده را جز بیت آخر در "درر السمطین" نقلنموده است.

 

سه شنبه 6/11/1394 - 11:35
پسندیدم 0
UserName