عید غدیر 389

 

شعراء غدیر در قرن

 

غدیریه امیرالمومنین على

 

مدارک و اسناد

 

و راویان این قصیده از اهل سنت عبارتند از:

 

پیامبر گرامى، به من وصیت نمود و مرا براى امتش اختیار كرد و به حكمم رضایت داد، و آن ولایتیكه بر شما داشت، در روز غدیر خم براى من لازم شمرد

 1. - شیخ الاسلام، ابو اسحق حموى "در گذشته 722 ه.ق" - كه شرح حالش در ج 1 ص 2.. ترجمه الغدیر گذشت قصیده را در "فرائد السمطین" از اول آن تابیت ولایت ذكر كرده و یك بیت هم، قبل از آن اضافه نموده است كه عبارتست از: و اوصانى النبى على اختیارلامته، رضى منه بحكمى 11- ابو الفدا، "در گذشته 732 ه.ق" در ج 1 ص 118 تاریخ خود، تنها بیتى كه سبقت اسلام حضرت را بیان میكند، ذكر نموده است.

 

سه شنبه 6/11/1394 - 11:19
پسندیدم 0
UserName