نسیه
توسط : mansoor43

 گاه نسیه چون گلی خندان بودی

بهـــــر چه در دادنش نالان شدی  

فکر بکری تا که دروقت وصول

اصــل بر گــــردد ایا یــار خودی

فی البداهه: منصور مقدم 16/10/1394 

 

 

چهارشنبه 16/10/1394 - 18:0
پسندیدم 0
UserName