وحدت ملت
توسط : mansoor43

خائنان این وطن در هر کجا خوار و ذلیل

چون که همت هست و غیـــــــرت با دلیل

هرچه دشمن کید دارد رو کند در هر دیار

وحدت  ملت ذبون سازدهمین دشمن قلیل 

 فی البداهه: منصور مقدم 14/101/1394 

دوشنبه 14/10/1394 - 19:59
پسندیدم 0
UserName