ابوذر وار
توسط : mansoor43

گرابوذر گونه باشیم و همه با عشق یار

بی گمان درهر دو عالم سرویم و افتخار

دور بایــــد کرد  ابلس هــوا از  زندگی

تا ابوذر وار گـــردد زندگـــــی با اعتبار

فی البداهه: منصور مقدم  13/10/1394

يکشنبه 13/10/1394 - 17:16
پسندیدم 0
UserName