بدعت
توسط : mansoor43

 بدعتی ایجاد کردن بد بود ای دوستان

این بـــلا  بد آتش است بـــــــر خانمان

گر نمی دانیم  با فکری درایت کار نیک

بهترین ره راه پاکان است و راه مؤمنان 

 فی البداهه: منصور مقدم 15/9/1394 

يکشنبه 15/9/1394 - 17:47
پسندیدم 0
UserName