انفاق
توسط : mansoor43

 از چه روغمگین شویم دلداده ام حی ودود

 راحم و غفـار ذنب واهل بخشش اهل جود 

گر که من بد بنده ام دستم به سوی کردگار  

با تواضـع ذکر گویم  در دعا حمدو سجود  

فی البداهه: منصور مقدم 14/8/1394 

شنبه 14/9/1394 - 16:40
پسندیدم 0
UserName