مرگ ورفتن از این جهان
توسط : mansoor43

 لحظه های آخراست دیدن روی جهان

می رســد آخر بــــــرایم این زمـــــــان

گر که نیکو بـــــوده ام  پس شاد شاد

ورنه  غمگیـــــن و یقین دور از جنان

فی البداهه:منصور مقدو1394/9/8

يکشنبه 8/9/1394 - 16:10
پسندیدم 0
UserName