ریاضی
توسط : mansoor43

گر ریاضی درس داری با سواد

یاد گیری بی گمان هم شاد شاد 

این حساب زندگـــی یاران یقین 

ضرب وتقسیمی یقین ازبهر زاد

فی البداهه: منصور مقدم 1394/9/7

شنبه 7/9/1394 - 16:26
پسندیدم 0
UserName