درمان درد
توسط : mansoor43

گر بپرسند ایــن سؤال روزی درست

می رسند بر این معما کین چه رست

با چه درمان می شود امراض راست

فاش گویــــــم حــل هر دردی خداست

فی البداهه: منصور مقدم 3/9/1394

سه شنبه 3/9/1394 - 18:5
پسندیدم 0
UserName