اشک دل
توسط : mansoor43

اشک اگر جاری شود از سوز دل
آتشـــی بـر پا کنــــــد حتی ز گل
سوز دل خواهد بسی توفیق رب
چون رسدتوفیق اشکت بو ی هل
فی البداهه: منصور مقدم 23/8/1394

شنبه 23/8/1394 - 16:43
پسندیدم 0
UserName