بهرصلوات برمحمد
توسط : mansoor43

عاشق آل عبــــا جای جنان  با ید بود

 عشق بر آل محمد همه جا دارد سود

با دل و جان بفرست بهرمحمد صلوات

مقصد یاری بنما اهل دلند صاحب جود

فی البداهه: منصور مقدم 22/8/1394

جمعه 22/8/1394 - 17:35
پسندیدم 0
UserName