همدلی با برادر
توسط : mansoor43

 کی برادرچون عدو رویش ببوس بااعتبار

درد او را درک کــن حل مشکلش درهردیار

راستی کن با برادر کـــو  بــــــود دُر گران

با برادر همدلی کن همدلی چون برگ وبار

فی البداهه:منصور مقدم 21/8/1394

 

پنج شنبه 21/8/1394 - 15:36
پسندیدم 0
UserName