هل من ناصر
توسط : mansoor43

بانگ هل من ناصرآید ای یاران به هوش

بانــــــگ یا حــــق است نیاید دل خموش

هر محـــــرم یا مـــــولا یا اصحاب شهید

شورشی باشد به دل جوش و خـــوروش

فی البداهه: منصور مقدم 8/8/1394

جمعه 8/8/1394 - 17:46
پسندیدم 0
UserName