هیهات من الذله
توسط : mansoor43

گفت هیات من الــــذله جهانی زنده کرد

زندگی را با شهادت بی گمان پاینده کرد

عشق پاک بندگی را با کلامش گل نمود

عطراین گل صد جهانی یقین آکنده کرد

فی البداهه: منصور مقدم 7/8/1394

پنج شنبه 7/8/1394 - 12:12
پسندیدم 0
UserName