یاد محرم
توسط : mansoor43

با یاد محــــــرم همه جا غم آید

غــــــم در دل حوا و هم آدم آید

دلها همه با یاد امام مظلـــــــوم

با حزن به گریه غم به ماتم آید

فی البداهه: منصور مقدم 6/8/1394

چهارشنبه 6/8/1394 - 20:31
پسندیدم 0
UserName