یاد عا شورا
توسط : mansoor43

زندگی با یاد عاشــــورا متیـــن

ذکر عباس و علی اکبــر وزین

ماتم است ماه محرم شوروشین

بهرزینب هم حسین دلها غمین

فی البداهه: منصور مقدم 29/7/1394

چهارشنبه 29/7/1394 - 16:46
پسندیدم 0
UserName