داستان هائی از زندگانی زندگانی حضرت علی (ع) 616

 

·         برخورد با خاطى

 ·         روزى شخصى ، دست سخن چینى را گرفت و او را نزد حضرت على (علیه السلام ) آورد حضرت پس از ملاقات فرمود: ·         اى مرد ما درباره آنچه كه تو گفته اى تحقیق مى كنیم اگر راست باشد (و آنچه گفته اى راست باشد) نسبت به تو بدبین خواهیم بود و ترا دشمن مى داریم (چرا كه ستر عیب مردم كردى ) اگر آنچه گفته بودى دروغ بود و حقیقت نداشت تو را تنبیه مى كنیم (حد خواهیم زد)... و اگر میخواهى تو را عفو كنم و از گناهان بگذریم .

·         شخص گناهكار عرض كرد: یا امیرالمؤ منین (علیه السلام ) راه سوم را انتخاب مى كنم . مرا ببخشید.(1)

 

************

 

1) المحجة البیضاء، ج 4. 

چهارشنبه 29/7/1394 - 14:22
پسندیدم 0
UserName