صابران در کربلا
توسط : mansoor43

بهر صبر گـر دل بجوئی صابرانِ کربلا

صبـــــر کردند و بدیدند صد بلا اندر بلا

زینب است الگوی برترصابران روزگار

هم نمازعشق خواندوهم نمودی گل دعا

فی البداهه: منصور مقدم 28/7/1394

سه شنبه 28/7/1394 - 17:46
پسندیدم 0
UserName