پرچم ماه محرم
توسط : mansoor43

پرچــــم ماه محـــرم بوی جنت می دهد

عشق بــــر آل علی بوی محبت می دهد

امر معــــــروف الهـی با حسین ابن علی

راه بودن راه انسان بوی غیرت می دهد

فی البداهه: منصور مقدم 27/7/1394

دوشنبه 27/7/1394 - 17:21
پسندیدم 0
UserName