بانگ هل من ناصر
توسط : mansoor43

بانگ هل من نا صری آید به گوش

ای مسلمان همـــه با دل به هــوش

ماه خـــون است و قیــــام شاه دین

ضـــد راه ملحدان جوش و خروش

فی البداهه: منصور مقدم 23/7/1394

پنج شنبه 23/7/1394 - 10:37
پسندیدم 0
UserName