ساز دنیا
توسط : mansoor43

 ساز دنیا کوک بد کرده یلان

رقص با سازبدان منما جوان

همره هرسازرقصیدن چو بید

نیست آرامش نباشدبس امان

فی البداهه: منصور مقدم 21/7/1394

سه شنبه 21/7/1394 - 16:51
پسندیدم 0
UserName