بیماری و تب
توسط : mansoor43

چند روزی هست بیمــارم و زار
سرفه و عطســه وتب برده دمـار
حرف دکتر به ولــی با صد دعا
ازخدا خــــواهـــم کند درمان نثار
فی البداهه: منصور مقدم ۱۹/۷/۱۳۹۴

يکشنبه 19/7/1394 - 16:11
پسندیدم 0
UserName