لن تنالوا بر
توسط : mansoor43

لن تنالوا بِر بخــوان عبـــرت بگیر

تُنفقـــوا بنگر بجــــان چون پند پیر

مال خــوب انفـــاق کن در هر زمان

پیش ازآنکه بسته باشی چون اسیر

فی البداهه: منصور مقدم 17/7/1394

جمعه 17/7/1394 - 12:49
پسندیدم 0
UserName