خوانید ابابیلی دگر
توسط : mansoor43

با دعـــــا خــــوانید ابـــابیـــــلی دگر

تاکه سجیـــــل آورد بــــر بــــی بصر

اهـــل خـــدعه با ز نیــــرنگــــی جدید

کیدشان تضلیل خواهیدبادعائی سربسر

فی البداهه: منصور مقدم 15/7/1394

چهارشنبه 15/7/1394 - 17:43
پسندیدم 0
UserName