داستان هائی از زندگانی زندگانی حضرت علی (ع) 611

 

 سازمان شرطة الخمیس

 شرطة الخمیس افرادى بودند كه با على (علیه السلام ) شرط و پیوند ناگسستنى برقرار نمودند و با نظام خاصى تا سر حد شهادت در آمادگى كامل براى دفاع از حریم مقدس على (علیه السلام ) به سر مى بردند و از این رو آنها را خمیس مى گفتند كه به پنج گروه تقسیم شده بودند: 1- گروه پیش از جنگ . 2- گروه مراقب قلب لشگر. 3- گروه مراقب طرف راست لشگر. 4- گروه مراقب طرف چپ لشگر. 5- گروه ذخیره . این سازمان قبل از خلافت على (علیه السلام ) تحت نظر آن حضرت پى ریزى شد و اعضاى مركزى آن افرادى مانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و جابربن عبدالله انصارى و... بودند و در زمان خلافت على (علیه السلام ) به پنج هزار تا شش هزار نفر رسیدند، اینك در این رابطه به داستان زیر توجه كنید: اصبغ بن نباته از پارسایان وارسته بود سابقه بسیار نیكى در اسلام داشت و در عصر خلافت على (علیه السلام ) سن پیرى را مى گذراند و از افراد جدى و سرشناس سازمان شرطة الخمیس به شمار مى آمد. از او پرسیدند چرا شما را شرطة الخمیس گوید؟! او در پاسخ گفت : ما در حضور امیرمؤ منان على (علیه السلام ) متعهد شدیم تا خود را در راه او فدا كنیم و آن حضرت فتح و پیروزى را براى ما ضمانت كرد.

ابوالجاورد گوید: به اصبغ گفتم : مقام على (علیه السلام ) در نزد شما چگونه است ؟ پاسخ داد: نمى دانم منظور چیست ؟ ولى همین قدر بدان كه شمشیرهاى ما همواره همراه ماست ، هر كسى را كه على (علیه السلام ) اشاره كند كه به قتل برسانید، آنكس را خواهیم كشت و آن حضرت به ما فرمود: من با شما (در مقابل جانبازى شما) طلا و نقره را شرط نمى كنم و شرط و عهد شما جز كشته شدن در راه حق نیست ، در میان بنى اسرائیل ، افرادى اینگونه به عهد و پیمان خود وفا كردند، خداوند مقام پیامبرى قوم با قریه خودشان را به آنها داد، شما نیز در این پایه از ارزش هستید جز اینكه پیامبر نمى باشید.(1)

 

************

 

1) همان، ج 42، ص 125

.

چهارشنبه 15/7/1394 - 13:10
پسندیدم 0
UserName