حجاج منا
توسط : mansoor43

 

فریاد زدل که تشنه لب با احرام

 حجاج شیهـــد شــدند جمله گمنام

 شد شاهد این امر خـدا روز جزا

 در روز قیامت ند سیراب ز جام

فی البداهه: منصور مقدم ۱۳/۷/۱۳۹۴

دوشنبه 13/7/1394 - 20:35
پسندیدم 0
UserName