تسلیت به زائران مکه
توسط : mansoor43

خون دل جاری زچشمان کرده ام یاران زغم

دوستــــانم در منــا هجــرت نمــــودند با الم  

تسلیت بـــر اهل دل باد این مصیبت دوستان

همــدلی با بازمانده ایــــن نوا، این اشک یم

فی البداهه: منصور مقدم 12/7/1394

يکشنبه 12/7/1394 - 18:6
پسندیدم 0
UserName