قربانیان منا
توسط : mansoor43

 زائران لب تشنه جان دادندچون شاه شهید

خلعت احــــرام بــرتــــن زائــــران قد رشید

شـــــادمان حـال عبادت ذکر یارب یا حسین

بی قراران شاد رفتنــــد در جنان هنگام عید

فی البداهه: منصور مقدم 11/7/94

  

شنبه 11/7/1394 - 17:48
پسندیدم 0
UserName