داستان هائی از زندگانی زندگانی حضرت علی (ع) 602

 

نامه معاویه به على (ع )

  

 معاویة بن ابوسفیان در عصر خلافت حضرت على (علیه السلام ) پس از بروز جنگ صفین براى آن حضرت نامه اى نوشت كه در ضمن آن نامه چهار مطلب زیرا را مطرح كرده بود: 1- اینكه سرزمین شام را به من واگذار كن تا رهبرى آن را خودم به عهده بگیرم . 2- ادامه جنگ (صفین ) موجب خونریزى زیاد و موجب نابودى عرب خواهد شد، آن را متوقف كن . 3- ما هر دو طرف در مورد جنگ برابر هستیم و هر دو طرف مسلمانند و شخصیتهاى اسلامى در هر دو سو وجود دارند. 4- ما هر دو از فرزندان عبد مناف (جد سوم پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم ) هستیم و بر یكدیگر برترى نداریم . بنابراین هنوز جاى آن هست كه از گذشته پشیمان شویم و آینده خود را اصلاح نماییم . امام على (علیه السلام ) در پاسخ به معاویه ، تك تك موارد سخن او را جواب داد و آن این بود كه فرمود: 1- اینكه خواسته اى سرزمین شام را به تو واگذارم ، آگاه باش من چیزى را كه دیروز از تو منع كردم امروز به تو نخواهم بخشید (حكومت الهى امروز و دیروز ندارد). 2- اینكه نوشته اى جنگ موجب نابودى عرب مى شود، بدان كه اگر آن كس كه در جنگ كشته شده طرفدار حق است جایگاهش بهشت مى باشد و اگر طرفدار باطل است در آتش خواهد بود. 3- اینكه ادعا كردى در جنگ و جنگاوران من و تو جایگاهى مساوى داریم ، چنین نیست زیرا تو در شك به درجه من در یقین نرسیده اى و اهل شام حریصتر از اهل عراق به آخرت نیستند.

4- اما اینكه گفته اى ما همه از فرزندان عبد مناف هستیم ، آرى چنین است ولى امیه جد تو مانند برادرش هاشم جد من نیست و حرب جد تو مانند عبدالمطلب جد من نیست و ابوسفیان پدر تو مانند ابوطالب پدر من نیست و هرگز مهاجران مانند اسیران (كفار در فتح مكه ) كه آزاد شده رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم هستند، و فرزندان صحیح النسب همانند منسوب به پدر نیستند و حق پرست همانند باطل پرست و مؤ من همانند مفسد نخواهد بود... وانگهى افتخار و برترى مقام نبوت در اختیار ماست كه با آن عزیزان را ذلیل و ذلیلان را ارجمند ساختیم ...(1)

 

*******

 

1) اعیان الشیعه، ج 42، ص 215

.

پنج شنبه 9/7/1394 - 12:20
پسندیدم 0
UserName