زائر مکه
توسط : mansoor43

حضرت صادق چنین فرموده یار

زائر مکــــــه اگر جان کرد نثار

روز محشــر در امان لطف حق

حال وی لبیک گـــو بـــــا افتخار

فی البداهه: منصور مقدم 8/7/1394

یا د و خاطر در گذشتگان روز عید قربان منا را گرامی می داریم روحشان شاد شادی روحشان صلوات.

چهارشنبه 8/7/1394 - 19:14
پسندیدم 0
UserName