حربه ی شیطان
توسط : mansoor43

ناامیدی حربه ی شیطان دون است دوستان

آخــــــرین حربه که می سوزد تمام بوستان

دل اگر امیدوار حــــق بود در هــــر مـــکان

کید شیطان سوخته  در دل امیــدی پر توان

فی البداهه: منصور مقدم 7/7/1394

سه شنبه 7/7/1394 - 19:17
پسندیدم 0
UserName