حج ابراهیمی
توسط : mansoor43

حج ابــــراهیم باید گل بماند جاودان

امر حــــــــی لایموت است امتحان

کل حـــــی فانی بــــود در هر دیار

واجبــــات دیــــن یقیــنند دوستان

فی البداهه : منصور مقدم 6/7/1397

دوشنبه 6/7/1394 - 17:26
پسندیدم 0
UserName